სიახლეები

08.10.2015

სტატისტიკა. მონაცემები. ციფრები - ამ მოკლე და აუცილებელი და უკვე ტრადიციული წინასიტყვეობის მთავარ  ამბად მინდა  ვაქციო...

08.10.2015

Tbilisis - Vilnius: teatriniai kilometrai 

02.10.2015

კააში

28.09.2015

ამბავი სიყვარულზე პლასტიკის ენით

28.09.2015

ცეკვის თეატრი "სოსანი", გერმანია
"გაქვავებული"