პარტნიორები

ფესტივალის ინიციატორი და მასპინძელი

ფესტივალის მხარდამჭერი

განსაკუთრებული მადლობა JTI-ს მხარდაჭერისთვის

ოფიციალური მასპინძელი

ჩვენს გვერდით დაარსების დღიდან

საერთაშორისო პროგრამის პარტნიორი

პარტნიორი

საინფორმაციო მხარდაჭერა

ფესტივალის კლუბი

ინტერნეტ პარტნიორები