აკრედიტაცია

თბილისის საერთაშორისო თეატრალურ ფესტივალზე პრესს აკრედიტაციის აპლიკაციის მიღება დასრულებულია.