პრესა

11.11.2016

„რეალობის ნატიფი გრძნობით“, ანუ თეატრალური ამბავი...

10.11.2016

კლასიკოსობანას თამაში

10.11.2016

ჰიტლერიდან ადენაუერამდე... მარია ბრაუნის გავლით


 

10.11.2016

„მარია ბრაუნის ქორწინება“   

10.11.2016

დავინახოთ ადამიანი კედლებს მიღმა