პრესა

10.11.2016

გაჭენებულ ცხენებზე, მცირე როკსა და მარდ გოგოენებზე

დავით ბუხრიკიძე

10.11.2016

კომიქსების ზედაპირი და მითების სიღრმე თეატრში

10.11.2016

წყალწვის ძალა

08.11.2016

La langue et les mains, chronique en terres géorgiennes

06.11.2016

მხედრებსა და გაჭენებულ ცხენებზე