პრესა

26.09.2016

სხეულები და ეთერზეთები

05.09.2016

აკრედიტაცია 

აკრედიტაცია

25.07.2016

თეატრის მენეჯერი

თეატრის მენეჯერი

25.07.2016

სიახლეები – თბილისის საერთაშორისო თეატრალური ფესტივალი 

სიახლეები – თბილისის საერთაშორისო თეატრალური ფესტივალი

25.07.2016

სიახლეები – თბილისის საერთაშორისო თეატრალური ფესტივალი 

სიახლეები – თბილისის საერთაშორისო თეატრალური ფესტივალი