პრესა

15.07.2016

სიახლეები – თბილისის საერთაშორისო თეატრალური ფესტივალი 2016

სიახლეები – თბილისის საერთაშორისო თეატრალური ფესტივალი 2016

06.04.2016

Julius Caesar/William Shakespeare/Teatyro Rustavelli

30.03.2016

Confrontación entre lo personal y lo social

11.01.2016

Театр как реклама вечных ценностей
 

12.12.2015

პოლონური გილგამეშის მარცხი