პრესა

12.12.2015

გერმანიაში „სოსანი“, საქართველოში - სოსანაშვილი, ანუ ცეკვით მოყოლილი ძარღვიანი ამბები

11.12.2015

როგორ აღწევს სამყაროში სიმართლე
 

25.11.2015

თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის გაზეთი თბილისის საერთაშორისო თეატრალური ფესტივალის შესახებ

12.11.2015

თეატრი, როგორც სივრცე ფსკერსა და ქარიშხალს შორის

11.11.2015

Gruzīnu teātra kliedzieni un čuksti