პრესა

06.04.2016

Julius Caesar/William Shakespeare/Teatyro Rustavelli

30.03.2016

Confrontación entre lo personal y lo social

11.01.2016

Театр как реклама вечных ценностей
 

12.12.2015

პოლონური გილგამეშის მარცხი

12.12.2015

გერმანიაში „სოსანი“, საქართველოში - სოსანაშვილი, ანუ ცეკვით მოყოლილი ძარღვიანი ამბები