პრესა

10.11.2016

ჰიტლერიდან ადენაუერამდე... მარია ბრაუნის გავლით

10.11.2016

კლასიკოსობანას თამაში

10.11.2016

მარია ბრაუნის ქორწინება

08.11.2016

La langue et les mains, chronique en terres gorgiennes

06.11.2016

მხედრებსა და გაჭენებულ ცხენებზე