სიახლეები

3/16/2022

CALL for participation -International Program NEW 2022

3/15/2022

GEORGIAN SHOWCASE 2022 !

11/19/2021

ინფორმაცია უორკშოპის შესახებ / Information about workshops

10/22/2021

2,3 დეკემბერი, ელექტრონული ქსოვილების უორკშოპი - 3, 4 დეკემბერი შევსებული ქსოვილები

10/21/2021

6 – 10 დეკემბერი,ინტერაქტიული სცენა – მოძრაობისათვის თვალის დევნება სცენაზე ციფრული მედიის სამართავად