სიახლეები

11/19/2021

ინფორმაცია უორკშოპის შესახებ / Information about workshops

10/22/2021

2,3 დეკემბერი, ელექტრონული ქსოვილების უორკშოპი - 3, 4 დეკემბერი შევსებული ქსოვილები

10/21/2021

6 – 10 დეკემბერი,ინტერაქტიული სცენა – მოძრაობისათვის თვალის დევნება სცენაზე ციფრული მედიის სამართავად

10/20/2021

18, 19, 20 დეკემბერი, ტრანსფორმაცია - გამორჩეული პერსონაჟების შექმნის ხელოვნება

6/7/2021

ქართული სპექტაკლების პროგრამის განაცხადი 2021 / Georgian Showcase 2021