პარტნიორები

ფესტივალის ინიციატორი და მასპინძელი

ფესტივალის მხარდამჭერი

საერთაშორისო პარტნიორები

ისტორიული პარტნიორები

2019 წლის პარტნიორი

პარტნიორები

მასპინძელი

საინფორმაციო მხარდაჭერა

ფესტივალის კლუბი

ინტერნეტ პარტნიორები