აკრედიტაცია

თბილისის საერთაშორისო თეატრალურ ფესტივალზე პრეს აკრედიტაციების გაცემა დასრულებულია.