პრეს-რელიზები

9/4/2016

1 - 2 ოქტომბერი, რუსი რადევუზე, რუსეთი

9/2/2016

26 სექტემბერი- წყლად გადაიქეცი, ნორვეგია

9/2/2016

4, 5ოქტომბერი - ალუბლის ბაღის პორტრეტები, პოლონეთი

8/31/2016

26 სექტემბერი, პერეგრინუსი, პოლონეთი

8/17/2016

24 სექტემბერი- WITHIN - შიგნიდან,ინდოეთი