პრეს-რელიზები

05.09.2016

1, 2, 3 ოქტომბერი -მხედრებსა და გაჭენებულ ცხენებზე, ბრიტანეთი

04.09.2016

1 - 2 ოქტომბერი, რუსი რადევუზე, რუსეთი

02.09.2016

26 სექტემბერი- წყლად გადაიქეცი, ნორვეგია

02.09.2016

4, 5ოქტომბერი - ალუბლის ბაღის პორტრეტები, პოლონეთი

31.08.2016

26 სექტემბერი, პერეგრინუსი, პოლონეთი