პრესა

10/13/2017

Tbilisi International Festival of Theatre Deutschland Radio .

Christoph Leibold Report

10/12/2017

სიკვდილზე უფრო მძიმე სიცოცხლის გაგრძელებაა -დედ ცენტრის ჩეხოვის პირველი პიესა

10/12/2017

იგივე, როგორც ყოველთვის... გაი ფოგესის თამაშის დასასრული

10/12/2017

პრუსტ-ვარლიკოვსკისეული სამყაროს დასასრული

11/11/2016

რეალობის ნატიფი გრძნობით, ანუ თეატრალური ამბავი...