პრესა

13.10.2017

Tbilisi International Festival of Theatre Deutschland Radio .

Christoph Leibold Report

12.10.2017

სიკვდილზე უფრო მძიმე სიცოცხლის გაგრძელებაა -დედ ცენტრის ჩეხოვის პირველი პიესა

12.10.2017

იგივე, როგორც ყოველთვის... გაი ფოგესის თამაშის დასასრული

12.10.2017

პრუსტ-ვარლიკოვსკისეული სამყაროს დასასრული

11.11.2016

რეალობის ნატიფი გრძნობით, ანუ თეატრალური ამბავი...