პრესა

11/11/2016

რეალობის ნატიფი გრძნობით, ანუ თეატრალური ამბავი...

11/10/2016

კომიქსების ზედაპირი და მითების სიღრმე თეატრში

11/10/2016

დავინახოთ ადამიანი კედლებს მიღმა

11/10/2016

გაჭენებულ ცხენებზე, მცირე როკსა და მარდ გოგოენებზე

დავით ბუხრიკიძე

11/10/2016

წყალწვის ძალა