პრესა

11/10/2016

დავინახოთ ადამიანი კედლებს მიღმა

11/10/2016

გაჭენებულ ცხენებზე, მცირე როკსა და მარდ გოგოენებზე

დავით ბუხრიკიძე

11/10/2016

წყალწვის ძალა

11/10/2016

ჰიტლერიდან ადენაუერამდე... მარია ბრაუნის გავლით

11/10/2016

კლასიკოსობანას თამაში