ნატო ებანოიძე
ღონისძიებების და პროექტების მენეჯერი | სარეკლამო პროდუქციის მენეჯერი nato@tbilisiinternational.com
თინათინ კახაძე
ვებ გვერდის და სოციალური ქსელების გვერდების ადმინისტრატორი tia@tbilisiinternational.com
© 2022 All Rights Reserved