პოზიცია: ფილოსოფიის დოქტორი, სსიპ - ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი, სოციალური და კულტურული კვლევების ინსტიტუტის დირექტორი
© 2022 All Rights Reserved