პოზიცია: დირექტორი სამხრეთ კავკასიასა და საქართველოში - ბრიტანეთის საბჭო საქართველოში
© 2022 All Rights Reserved